PROJE BAZLI DANIŞMANLIKLARIMIZ
Medya Planlama ve Satın Alma Danışmanlığı
Medya Planlama ve Satın Alma, özel uzmanlık gerektiren çok spesifik bir alandır. Etkin yönetilmesi için, medya bütününü oluşturan mecraların ve bu mecraları etkileyen faktörlerin çok iyi biliniyor olması gerekmektedir. Bu alanda kaynakların etkin yönetilmesi uzmanlık alanlarımızın başında gelmektedir. Bu konuda bizden proje danışmanlığı hizmeti alınması durumunda sağlanacak ekonomi, sadece 'en ucuz fiyat' ekseninde değil, "en iyi zaman-en ucuz fiyat-en iyi yer-en doğru planlama-en çok değer" şeklinde optimize edilecektir. Medya ajansınız varsa; onları doğru iş hedeflerine hızlı yönlendirebilir, reklam yayınlarınızdan en iyi sonucu almanızı sağlayabiliriz.

Medya ajansınız yoksa, ajans seçimini birlikte ve en doğru şekilde yapabiliriz. Her ajansa mesafemiz eşittir.

Medya ajansıyla çalışmak istemiyorsanız, ya da mecraların niteliğine göre bazı satın alma ve planlamaları direkt kendiniz yapmak istiyorsanız; danışmanlığımız size ve ekibinize eşsiz bir deneyim katacaktır.

Sadece Türkiye'de değil; Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Rusya ve CIS ülkelerindeki resmi partnerlerimizle size en doğu ve güven veren çözümleri üretebiliriz.

Bu tür projelerde danışmanlık bütçemiz, üst yönetimle birlikte karar verilen ve genelde işin hacmine göre şekillenen bütçeler şeklinde olmaktadır.
Ajans Seçimi & Konkur Danışmanlığı
Potansiyel bir reklamverenin ajans seçmesi ya da bir ajansın konkura hazırlanması, her iki tarafın da geleceğini etkileyen önemli birlikteliklerin son dönemeci olduğundan; müşteri açısından ne istediğini bilmek, bunu iyi tarif etmek ve adil olmak; reklam ajansı açısından da 'kendisinden ne istendiğini doğru anlamak, olası anlık gelişmelere hazır olmak ve sunumunu en etkili biçimde ilgililere aktarıp sonuç almak' büyük önem taşımaktadır. Bu önemli süreçlere mihmandarlık eden bir danışmanın varlığı, müşteriye farklı bakış açıları ve tecrübesiyle güven verirken; reklam ajansını da sonuç almaya en yakın şekilde sürece hazırlayacaktır.

Bu çerçevede Stratejistanbul, ajans seçimi konusunda konkur açmak isteyen reklamverenlere ve konkura katılıp müşteri sunumuna gidecek olan ajanslara "konkur danışmanlığı" hizmeti vermektedir.
Yurtdışı Hedef Pazarlar ve Turquality Proje Danışmanlığı
Stratejistanbul Danışmanlık, T.C. Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın yürütmekte olduğu TURQUALITY Projesi'ne kote danışmanlık şirketlerinden biridir.

Yakın geçmişte yönettiğimiz projelerle, ihracatta önemli başarılara imza atan şirketlerimizin, yurt dışında güçlü Türk Markaları yaratma hedeflerine ortak olduk. Bunu yaparken, hedef pazarlarınızı sadece o ülkedeki distribütörünüzün cirosuyla değil; pazarlamanın tüm gereklerine göre analiz eder, hedef pazarlarınızı bir de bu perspektiften değerlendiririz.

Bu projeler için ücretlendirme, projenin zamanlaması ve içeriğine göre değişmektedir.
Kurumsal İletişim ve Sosyal Sorumluluk Proje Danışmanlığı
Kurumsal iletişim stratejisinin tayini ve itibar yönetimi, şirketlerde en üst düzeyde ele alınması gereken özel bir konudur. Basın yoluyla haber verilecek konular, bunların zamanlaması, mesaj bütünlüğü gibi konular tepe yönetimle birlikte tayin edilir ve bir plan haline getirilir. Ardından uygulama süreçlerine geçilir. Faaliyetler, Kurumsal PR ve Marketing PR olarak iki koldan sürdürülür. Bunların şirketin pazarlama hedefleriyle de örtüştürülmesi istenir. Basın ile ilişkiler, sağlıklı ve sürdürülebilir bir zemine oturtulur. Fabrika gezileri, basın toplantıları, ürün lansmanları ve bayi toplantıları gibi etkinlikler, bu amaca hizmet edecek şekilde planlanır.

Sosyal Sorumluluk Projeleri, şirketin değerlerine paralel seçilmelidir. Bu konuda getirilecek öneriler, sürdürülebilir, haber değeri olan veya buna açık, toplum yararına uygun olarak üretilir ve takip edilir.
Pazarlama'da İnsan Kaynağı Araştırması ve Transfer Danışmanlığı
Pazarlama ve Satış alanında mevcut insan kaynağının yetkinlik analizi, hedeflere uygunluğu, insan kaynağı ihtiyaçlarının tespiti, hedeflere yönelik kaynağın tespiti ve transferi konularını içeren bu danışmanlık, tepe yönetimin ve İK departmanının talebi doğrultusunda verilir. İhtiyaç olması durumunda, İK araştırması da dahil, en uygun adayın seçilmesine yönelik faaliyetlerin sonuçlandırılıp, kaynağın adapte edilmesi süreçlerini kapsar.

Bu danışmanlığın ücretlendirilmesi, ilgili pozisyonun önem derecesine göre, üst yönetimle birlikte tayin edilir.
Pazar Araştırma Projesi Danışmanlığı
Türkiye, çoğunluğu 35 yaşın altındaki gençlerden oluşan nüfusu ve son yıllarda hızla büyüyen istikrarlı ekonomisiyle, yabancı yatırımcılar için bir cazibe merkezi konumuna gelmiştir. Türkiye'de yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılar için, ilgilendikleri pazarlara yönelik kapsamlı 'pazar araştırma projeleri' üretmekteyiz. Ayrıca istenirse, Türkiye'den yerli yatırımcılarla ortak girişim potansiyellerinin oluşturulması için de inisiyatif almaktayız.
Yerel ve Genel Seçimlere Özel Proje Danışmanlıkları
Yerel Seçimler, bireysel üstünlüklerin seçmene doğru ve net anlatılması, verilen mesajların seçmenler arasında kulaktan kulağa aktarılması, böylelikle kişisel marka yönetiminin başarılması ile kazanılır. Seçmenlerin öncelikli değerlendirme kriteri, yerel seçimlerde kişisel olup, parti, seçmenin oyunun kazanılmasında ikincil faktördür.

Genel seçimlerde ise partinin marka ve iletişim yönetimi, seçimin sonucunu doğrudan etkileyen birincil faktördür.

Bu konuda da, özellikle kişisel marka yönetiminde danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Kişiye özel verilen bu danışmanlıkta; kişisel markanın konumlandırılması, yani seçmenin zihnine adreslenmesi için verilecek mesajların tümü, hedef kitlenin özelliklerine göre tasnif edilip, mesajın niteliği, hangi iletişim kanallarının hangi frekansta kullanılması gerektiği gibi konular projelendirilir.