STRATEJİK PAZARLAMA DANIŞMANLIĞI
Klasik pazarlamanın dört P'si tüm fonksiyonlarıyla ve en güncel bilgilerin desteğinde uygulanır. İşe, Stratejik Pazarlama Planı hazırlanarak başlanır. Pazarlanacak olan markanın mevcut konumlandırması incelenir. Ya mevcut konumlandırma ile devam edilir, ya da repositioning (Yeniden Konumlandırma) yapılır. Hedef kitle analiz edilir. Pazarlama ve Ar-Ge koordinasyonunda yeni ürün geliştirilmesi, mevcut ürünlerin geliştirilmesi, ambalaj geliştirme, konsept geliştirme, ürün gruplama, şemsiye marka oluşturma gibi çalışmalar yapılır. Araştırma verileri incelenir, somut bilgiye dönüştürülerek gerektiği yerde kullanılır. Pazar fırsatlarını görmeye yönelik swot analizi yapılır, güçlü/zayıf yönler ile fırsat ve tehditler gerçekçi bir şekilde ortaya konur. Ürünün fiyatı; ürün maliyetine, yaratılacak olan algıya, karlılık hedeflerine ve rekabete göre, optimum noktaya pozisyonlanır. Satış incelenir. Coğrafi bölgeler ve satış kanalları bazında detaylı analiz edilir. Rekabet durumuna bakılır. Rakipler, hem marka, bilinirlik, imaj ve itibar bakımından, hem de satış hacmi ve değeri (ciro) olarak analiz edilir. Dağıtımda bulunurluk düzeyine ve kanal boşluklarına somut öneriler getirilir. Marka iletişim planı hazırlanır, bütçesi üst yönetimle birlikte oluşturulur. Mevsimsellik ve diğer etkenlere göre, hangi ayda reklam yayınına başlanacağı, hangi düzeyde, ne kadar süreceği mühendislik yaklaşımıyla ele alınır, optimize edilir. Gerekirse bütçe revize edilir. Zamanlamaya karar verildikten sonra, kreatif ajans varsa ve yeterliyse devam edilir, değilse yapılacak işe en uygun ajans belirlenir. Gerekirse konkur açılır ve yönetilir. Brief hazırlanır ve kreatif ajansa bütün doneler verilir, iş hedefleri her açıdan kendileriyle paylaşılır. Hazırlık sürecinde, gerekirse kreatif ajans bilgi ve yorumlarla desteklenir; amaç mümkün olan en doğru ve kabul edilebilir çalışmanın kusursuz yapılması ve doğru zamanda uygulanmasıdır. Kreatif konsept onaylandıktan sonra, bir taraftan prodüksiyon süreci, bir taraftan da medya planlama ve satın alma süreci başlar. Medya karmasına karar verilir. Yani hangi reklam mecrasına hangi oranda yer verileceği konusu, kampanyanın kreatif özellikleri ile hedef kitlenin tüketim okazyonları ile ürünün özelliklerine göre tespit edilir. Medya briefi oluşturulur. Çeşitli modellerde medya satın alması yapılabilir, bunlar üst yönetimle paylaşılır ve karar verildikten sonra aksiyon alınır. Yanı sıra, kampanya PR ile desteklenmeliyse, proje bazlı veya sürekli bir ajans hizmeti gerekebilir. Bu durumda iyi bir PR ve/veya etkinlik ajansı da orkestraya katılabilir.

Bu çalışma modeli ile danışmanlık hizmeti süresi, aksi bir durum olmazsa, 2 yıldan az olmamaktadır. Bu modelde mevcut pazarlama ekibinizin bir üyesi gibi, sizinle omuz omuza çalışarak, markanızı bir noktadan alır, hedefteki daha ileri bir noktaya taşırız.

Ücretlendirme, saat bazlı aylık ücret ve proje ücretleri şeklinde ve fatura karşılığında yapılır.